DỊCH VỤ GIAO HÀNG

TANLONGMED phục vụ các đối tượng khách hàng trên toàn Quốc, đa phần chúng tôi giao hàng miễn phí đến tận nơi người sự dụng yêu cầu, trừ một số đơn hàng quá nhỏ. Vui lòng liên lạc với NVKD để nắm rỏ về chính sách giao hàng đối với mỗi đơn hàng.