TANLONGMED

 

Khẩu hiệu của TÂN LONG diễn giải bằng tiếng Việt : hãy tin chúng tôi- nhất định bạn sẽ thành công. Khẩu hiệu này nói lên tất cả chính sách đối nội ( cán bộ, nhân viên công ty),  đối ngoại ( khách hàng, các tổ chức cá nhân có liên quan) và tầm nhìn, quan điểm của ban lãnh đạo công ty.

TẦM NHÌN

 -         Không ngừng phát triển trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị y tế; dịch vụ sửa chữa, cho thuê máy móc trang thiết bị y tế; xây dựng công trình y tế.

-         Tiếp tục nghiên cứu, tích lũy và đầu tư nguồn lực cho sự phát triển bền vững.

SỨ MỆNH

 -           Nâng cao nhu nhập, nâng tầm chất lượng cuộc sống.

 -         Góp phần xây dựng cơ sở vật chất hiện đại cho sự phát triển nền Y học nói riêng và sự phát triển của xã hội Việt Nam nói chung.

 -         Tăng cường các hoạt động xã hội, đoàn thể góp phần chia sẻ những khó khăn của những con người kém may mắn trong xã hội.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

 -        Không ngừng lao động, sáng tạo với phương châm “chất lượng là hàng đầu”.

-        Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên TANLONGMED  hiểu rằng từng chi tiết sản phẩm của chúng tôi là sự kỳ vọng của Quý khách hàng, sự tin yêu của Quý khách hàng là thành công của TANLONGMED.

VĂN HÓA KINH DOANH

 -         Một doanh nghiệp thành công là một doanh nghiệp có thể mang lại sự thịnh vượng và cơ hội cho tất cả mọi người với những giá trị văn hóa nền tảng: Tân Long luôn coi văn hóa kinh doanh của công ty là nền tảng và trụ cột phát triển.

 -         Nơi đây tập hợp và tôn vinh tất cả những yếu tố nhân hòa trong kinh doanh và trong các mối quan hệ đồng nghiệp nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

 -        Ban lãnh đạo công ty luôn tâm niệm vấn đề  lấy “con người làm bộ máy làm trung tâm” và lấy “ khách hàng làm mục tiêu hướng tới”.