A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id

Filename: controllers/danhmucsanpham.php

Line Number: 56

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: name

Filename: controllers/danhmucsanpham.php

Line Number: 93

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: link

Filename: controllers/danhmucsanpham.php

Line Number: 96

- TANLONGMED

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id

Filename: views/sanpham.php

Line Number: 58

sanphamnoibat.png" alt=" " />

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: id

Filename: views/sanpham.php

Line Number: 61

Products
nasopharyngeal-nebuliser/may-xong-khi-dung-omron">
Máy xông khí dung Omron
Model
NE C29
Made In
Japan
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

 • obstetric-and-pediatric-equipment/den-dieu-tri-vang-da-cfl-101">
  ĐÈN ĐIỀU TRỊ VÀNG DA - CFL 101
  Model
  #CFL 101
  Made In
  Italy
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

 • obstetric-and-pediatric-equipment/he-thong-cham-soc-tre-so-sinh-toan-dien-cic">
  HỆ THỐNG CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH TOÀN DIỆN - CIC
  Model
  #CIC
  Made In
  Italy
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  obstetric-and-pediatric-equipment/long-ap-duong-nhi-inc-100">
  Lồng ấp dưỡng nhi - INC 100
  Model
  #INC 100
  Made In
  India
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  obstetric-and-pediatric-equipment/den-tri-lieu-led-led-pt">
  Đèn trị liệu LED - LED PT
  Model
  #LED PT
  Made In
  India
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  obstetric-and-pediatric-equipment/den-tri-lieu-vang-da-2-mat-dspt-100">
  ĐÈN TRỊ LIỆU VÀNG DA 2 MẶT - DSPT 100
  Model
  #DSPT 100
  Made In
  India
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  ventilation-machine-ncpap/may-tho-ncpap-dung-cho-nhi-va-tre-so-sinh-ncpap-200">
  Máy thở NCPAP dùng cho nhi và trẻ sơ sinh - NCPAP 200
  Model
  # NCPAP 200
  Made In
  Phoenix
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  obstetric-and-pediatric-equipment/he-thong-cham-soc-hoi-suc-tre-so-sinh-nrc-100">
  Hệ thống chăm sóc hồi sức trẻ sơ sinh - NRC 100
  Model
  #NRC 100
  Made In
  India
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  obstetric-and-pediatric-equipment/he-thong-suoi-am-tre-so-sinh-ocw-100">
  Hệ thống sưởi ấm trẻ sơ sinh - OCW 100
  Model
  #OCW 100
  Made In
  India
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  infrared-screening-system-2/infrared-screening-system-2">
  Infrared Screening System 2
  Model
  IFSS2
  Made In
  Singapore
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  electrocardiographs/electrocardiographs">
  Electrocardiographs
  Model
  MeCA812i
  Made In
  Korea
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  dental-equipment/empower-dentine-graft-technology">
  Empower Dentine Graft Technology
  Model
  Autodenty
  Made In
  Singapore
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  obstetric-and-pediatric-equipment/may-dot-lanh-co-tu-cung-mgc-200">
  Máy đốt lạnh cổ tử cung - MGC 200
  Model
  #MGC 200
  Made In
  America (US)
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  obstetric-and-pediatric-equipment/may-sieu-am-trang-den-8300">
  Máy Siêu Âm Trắng Đen - 8300
  Model
  #8300
  Made In
  America (US)
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  obstetric-and-pediatric-equipment/may-sieu-am-mau-q8">
  Máy Siêu Âm Màu - Q8
  Model
  #Q8
  Made In
  America (US)
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 76

  obstetric-and-pediatric-equipment/kinh-soi-co-tu-cung-ky-thuat-so-al-104">
  Kính Soi Cổ Tử Cung kỹ thuật số - AL-104
  Model
  #AL-104
  Made In
  America (US)
 • Category
  • A PHP Error was encountered

   Severity: Notice

   Message: Undefined index: id

   Filename: views/sanpham.php

   Line Number: 142

  "> MEDICAL HOSPITAL

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Examination table

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Bone Densitometer

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Equipment For Physiotherapy And Rehabilitation

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Therapy machines

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Continuous passive motion-cpm

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Continuous active motion-cam

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Equipment for physiotherapy, rehabilitation

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Diagnostics & analyses

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Accessories & consumables medical supplies

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Obstetric and pediatric equipment

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Infant care

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Maternal care

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Oriental medicine equipment

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Operating room equipment

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Anesthesia Machine With Ventilator

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Multi-Purpose Operating Table

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Operating Lamp

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Radiofrequency Ablation

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Surgical Kits

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Operating Room Hand Sink

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Imaging Diagnostic

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Black & White Ultrasound machines

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> 3D/4D Ultrasound machines

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Mobile X-ray machines

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> High Frequency X-ray machines

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> X-ray Film

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Emergency equipment

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Video Laryngoscope

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Ventilator

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Emergency suitcases

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Patient monitor

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Defibrillators

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Handheld pulse oximeter SPO2

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Suction pump

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Ventilation machine-ncpap

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Dental equipment

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Testing equipment

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Infection prevention and control

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Autoclaving machine

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Washing machine- dryer

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Surgical equipment

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Electrocardiographs

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Electric injection pump

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Infusion Pump

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Spraying machine

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Accessories and consumables medical supplies
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 142

  "> MEDICAL SPORT

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Emergency Sports

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Rehabilitation For Athletes

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Rehabilitation

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Hydrotherapy

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Phototherapy Lamp

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Fitness Equipment
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 142

  "> MEDICAL FAMILY

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Body fat analyser

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Digital scale

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Pedometer walking

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Functional food

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Blood pressure monitor

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Upper arm blood pressure monitor

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Wrist cuff blood pressure monitor

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Sphygmomanometer for specialized cases

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Mechanical blood pressure device

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Compressible limb therapy system

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Morning life

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Lead care

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 165

  "> Accessories

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Massage machines

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Disk belt

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Surginet/ surgimesh

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Nasopharyngeal Nebuliser

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Digital thermometer

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Blood glucose meter
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 142

  "> SCIENCE TECHNOLOGY

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Infrared Screening System 2

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Oriental Medicine

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Digital Sound Level Meter

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Digital Vibration Meter

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Digital Light Meter

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Digital dust monitor

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Refractometer

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Temperature Meter

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Humidity Meter

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Digital anemometer

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Digital ph meter

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Magnetic stirrer

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Blood Shaker

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Vaccine refrigerator

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Universal oven

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Water distillation machine

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Incubator

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Blood bank refrigerator

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Cooled Incubator

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 154

  "> Ultrasonic cleaner
 • Trademark
  Made In
  Standard

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: id

  Filename: views/sanpham.php

  Line Number: 261

  " />