Hệ thống máy Nén Air – Vaccum Trung tâm

Thông số kỹ thuật
R 5 Model 0004 0006 0010 0012 0016 0021 0025
Lưu lượng dòng chảy (ACFM) 3 3.9 6 7 8.6 14 18
Lưu lượng khí thoát ra (CFM) 3.3 4.2 7.1 8.5 11.2 15 20
Độ ồn (dBA) 58 62 69 68 70 72 70
Motor size for 3 phase (HP) NA 1 11/2
Motor size for 1 phase (HP) 3/8 1/2 1 3/4 1 11/4 11/2
Vận tốc quay (rpm) 1750 3550 1750 1750 1750 3550 1750
dung tích dầu, (qt.)* 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 1.4
Khẩu kính vô — NPT (inch) 3/8 3/83/43/4” Hose 3/43/4” Hose 11/4
Lực hút Torr (loại RC) NA NA 15 15 15 15 15
Lực hút Torr (loại RA)1 5** 2** 0.5 2** 0.5 2** 0.5
Trong lượng bơm (lbs.) 27 28 49 42 60 42 106

Liên hệ: 01274.999.444 - Mr.Tấn