Tủ bảo quản máu 4±1℃
Danh mục
Thương hiệu
Xuất xứ
Tiêu chuẩn