Máy X quang cao tần
Danh mục
Thương hiệu
Xuất xứ
Tiêu chuẩn